Ποιοί είμαστε

Σύνδεση με τον πολιτισμό μας, συνένωση με τους άλλους και αυτοβελτίωση, είναι τα τρία βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ομάδας μας «Αρχαία Μονοπάτια Γνώσης και Αθλησης».

Πέρα από τις αρχαιολογικές και ιστορικές πληροφορίες, τη μυθολογία και τη φιλοσοφία, τα «Αρχαία Μονοπάτια» έχουν ως στόχο να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν, να γνωρίσουν τον τρόπο σκέψης των Αρχαίων και να δώσουν ένα κίνητρο στον φίλο-επισκέπτη να ενεργοποιήσει ή να αναζητήσει εσωτερικές ατραπούς άγνωστες μέχρι τώρα και μέσα από αυτή τη διαδικασία να θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας.

Ζητούμενό μας δεν είναι η στεγνή παράθεση ιστορικών στοιχείων που ο καθένας μας μπορεί εύκολα να πληροφορηθεί, ούτε μία αφηρημένη συσσώρευση γνώσεων και μία κλασική περιήγηση σε αρχαιολογικούς τόπους.

Επιδιώκουμε τη διαφορετική θέαση ενός τόπου, που μπορεί να εμψυχώσει, να καθοδηγήσει, να προβληματίσει, έτσι ώστε ο επισκέπτης να φύγει με ερωτήματα για τη ζωή του και να μπει στη διαδικασία να τα απαντήσει.

Θέλουμε να γίνουμε οδηγός για ένα νέο τρόπο ζωής που θα επηρεάσει τον πολίτη της σημερινής κοινωνίας και θα τον κάνει να σκεφθεί ότι οι αξίες, ο τρόπος ζωής και η οργάνωση της κοινωνίας του θα πρέπει να ορίζονται από τον ίδιο.

Θέλουμε να δείξουμε ότι ο πολιτισμός μας εξελίσσεται και εμπνέει, μας εκπαιδεύει στην ομορφιά και συνεπώς μα καλεί να βιώσουμε ό,τι μας άφησε… τη δημοκρατία, την ελευθερία, την ισότητα, τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, την ηθική, τις αρετές.

Είμαστε μία εναλλακτική ομάδα δράσης με κοινωνικό χαρακτήρα και με τη φιλοδοξία, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να μάθουμε να ζούμε καλύτερα, παίρνοντας μαθήματα από το παρελθόν. Και βεβαίως, δίδουμε μεγάλη έμφαση στην άθληση, γιατί ο νούς και το σώμα πρέπει να συμπορεύονται, όπως ακριβώς πρέσβευαν και οι αρχαίοι Ελληνες. Οταν κάποιος νοιώθει καλά με το σώμα του, είναι περισσότερο απελευθερωμένος να συντονίσει το μυαλό του και να σκεφθεί.

Βασικό μας άθλημα η τοξοβολία και κατά καιρούς έχουμε ασχοληθεί και με άλλα αθλήματα, τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να τα αυξήσουμε και να τα προσαρμόσουμε. Εχουμε πραγματοποιήσει περιηγήσεις – συζητήσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας, όπως στον Ιλισό, όπου γίνονταν τα Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια, στους Λόφους των Μουσών, των Νυμφών και της Πνύκας, στον Κεραμεικό, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στην Ακρόπολή και τις γύρω περιοχές της, καθώς και στην Ελευσίνα, στη Βραυρώνα, στο Αμφιάρειο Ωρωπού, στη Ραμνούντα.

Ιδρυτές της ομάδας Εφη Τριήρη (αρχαιολόγος-δημοσιογράφος) και Αρης Κόμης (προπονητής)